Sorry, Japanese only....

؍V[YPXXW ゖkf

f[^
POQR POQS
POQU POQV
POQW PORO
PORP

CjOXRA
1998N1023
m( 1)<ϏO 11,465>
`[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9v
kf0000000022
00005015X11

1998N1024
m( 2)<ϏO 10,451>
`[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9v
kf0000001001
01210001X5

1998N1026
\(kf 12)<ϏO 25,556>
`[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9v
0000000101
kf10010010X3

1998N1027
\( 31)<ϏO 29,113>
`[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9v
2101000127
kf0000000101

1998N1028
\(kf 23)<ϏO 19,268>
`[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9v
1020000205
kf13200000X6


|XgV[Y ؍V[Y
RESʏʁ@RQ[ȓ
(3th,4th behind less then 3.5games)
vCIt(Pre play-off)
RʁEkf(Twins) vs SʁEna(Bears)
(Regular Season 3th team) vs (Regular Season 4th team)
 HomeVisiterJn
P10 9()kf
W
na
V
\18:00
Q10(y)na
T
kf
14
\14:00
 11()ړ
R12()kf
na
\18:00
vCIt(Play-off)
QʁEO(Lions) vs vCItҁEkf(Twins)
(Regular Season 2th team) vs (Pre Play-off winner)
 HomeVisiterJn
P1014()S~J
m[Q[
P1015()O
R
kf
V
18:00
Q16()O
S
kf
U
18:00
 17(y)ړ
R18()kf
T
O
11
\14:00
S19()kf
V
O
T
\18:00
 20()ړ
T21()O
kf
\18:00
PʁE(Unicons) vs vCItҁEkf(Twins)
(Regular Season Winner) vs (Play-off Winner)
 HomeVisiterJn
P1023()
11
kf
Q
m18:00
Q24(y)
T
kf
P
m14:00
 25()ړ
R26()kf
R

P
\18:00
S27()kf
P

V
\18:00
T28()kf
T

U
\18:00
 29()ړ
U30()
kf
m18:00
V31(y)
kf
m14:00


Up To Baseball